Video

Product promo 01

 • 9 giây
 • 16:9 - HD
 • 5 Tiêu đề chữ
 • 1 hình ảnh / nhạc nền
1080p
$4.28 $2.14
720p
$3.18 $1.59
Đặt mua mẫu
Chất lượng Video xem trước đã được giảm xuống để tối ưu hóa tốc độ đường truyền
Tất nhiên, sản phẩm cuối cùng sẽ rất rõ nét và không chứa bất kỳ Logo bản quyền.

Hình mẫu

Vui lòng thay đổi nội dung mẫu thiết kế ở phía dưới

 • 5 Tiêu đề chữ
 • 1 hình ảnh
Lưu & xem thử mẫu

Instructions

Sử dụng các hình thức ở bên trái để chỉnh sửa nội dung của Video mẫu thiết kế này. Nhấn vào nút "Lưu và xem thử" để tạo ra một bản xem trước. Khi bạn chỉnh sửa xong, bạn có thể đặt hàng sản xuất độ phân giải cao bằng nút "Đặt mua" bên cạnh Video xem trước. Bạn có thể yêu cầu định dạng có sẵn như MP4, AVI, WMV, MOV và FLV.

Mẫu thiết kế

Di chuột để xem

  • 15 giây
  • 16:9 - HD
  • 6 Tiêu đề chữ
  • 5 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $20.52 $10.26

  Insane! sale!

  • 10 giây
  • 16:9 - HD
  • 3 Tiêu đề chữ
  • 2 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $17.74 $8.87

  Real estate

  • 30 giây
  • 16:9 - HD
  • 27 Tiêu đề chữ
  • 4 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $12.96 $6.48

  Intro eletro

  • 49 giây
  • 16:9 - HD
  • 21 Tiêu đề chữ
  • 11 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $6.89 $3.45

  [vni] restaurants and cafes 01

  • 38 giây
  • 1.9:1
  • 13 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $6.89 $3.45

  [unicode] intro promo 04

  • 36 giây
  • 16:9 - HD
  • 4 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $6.89 $3.45

  [vni] intro promo 02

  • 6 giây
  • 16:9 - HD
  • 1 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $9.84 $4.92

  Star 2

  • 12 giây
  • 16:9 - HD
  • 4 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  Blue bow

  • 12 giây
  • 16:9 - HD
  • 5 Tiêu đề chữ
  • 2 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  Your_party_-_red

  • 15 giây
  • 16:9 - HD
  • 5 Tiêu đề chữ
  • 2 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  Your_party_-_green

  • 12 giây
  • 16:9 - HD
  • 5 Tiêu đề chữ
  • 2 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  Your_party_-_orange

  • 15 giây
  • 16:9 - HD
  • 4 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  Space star

  • 12 giây
  • 16:9 - HD
  • 4 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $10.36 $5.18

  City show(red)

  • 9 giây
  • 16:9 - HD
  • 3 Tiêu đề chữ
  • 1 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $9.84 $4.92

  Flare 1

  • 9 giây
  • 16:9 - HD
  • 4 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $3.18 $1.59

  [unicode] sale promo - version 01

  • 8 giây
  • 16:9 - HD
  • 3 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $9.84 $4.92

  Metal glow

  • 15 giây
  • 16:9 - HD
  • 2 Tiêu đề chữ
  Chỉnh sửa mẫu
  img $3.74 $1.87

  [unicode] intro-pro-style01

  • 23 giây
  • 16:9 - HD
  • 6 Tiêu đề chữ
  • 5 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $4.92 $2.46

  [unicode] intro pro style02

  • 9 giây
  • 16:9 - HD
  • 5 Tiêu đề chữ
  • 1 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $3.18 $1.59

  Product promo 01

  • 17 giây
  • 16:9 - HD
  • 1 hình ảnh / nhạc nền
  Chỉnh sửa mẫu
  img $3.80 $1.90

  [unicode] intro dragon

Tìm Kiếm

Chủ đề

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14